Warunki ukończenia kursu

 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Wynik uzyskany w slalomie gigancie rozegranym w czasie szkolenia
 3. Egzamin teoretyczny
 4. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 6. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy i jazdy w terenie:
  • Jazda terenowa
  • Ewolucja grupy A
  • Ewolucja grupy B
  • Ewolucja grupy C
  • Śmig