Po ukończeniu kursu instruktora sportu w specjalności survival i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu w specjalności survival oraz otrzymasz:

  • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

instruktor-survivalu

druga-strona

  • Certyfikat z opisem efektów uczenia się oraz wyszczególnieniem przedmiotów i liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.