UWAGA! Przyjmujemy zgłoszenia do projektu. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się jak najszybciej 🙂

NA GOŚCIŃCU KARIERY

Oferta dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 18-29 lat, które w danej chwili:
1) nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
2) nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3) nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Osoby bezrobotne, tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nawet jeżeli nie spełniają wszystkich powyższych trzech kryteriów.

Zamieszkujące powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki

Projekt---papier-firmowy2

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

 1. Indywidualne wsparcie rozwoju kariery zawodowej świadczone przez doradcę zawodowego, psychologa, coacha.
 2. Atrakcyjne kwalifikacje gwarantujące atrakcyjne zatrudnienie. Poprzez unikalny zestaw szkoleń zawodowych, wraz z pakietem świadczeń obejmujących: stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, bezpłatne noclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie i materiały szkoleniowe.
 3. Pośrednictwo pracy.

Proponujemy następujące szkolenia

Dla osób z wykształceniem średnim

Kursy instruktora sportu w następujących specjalnościach:

 • trener personalny
 • samoobrona
 • survival
 • wspinaczka skałkowa
 • pływanie
 • strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe
 • jeździectwo
 • narciarstwo zjazdowe

Każda osoba może wziąć udział w dwóch lub trzech kursach instruktorskich, dodatkowo ma możliwość uczestnictwa w kursie przedsiębiorczości.

Dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym

 • kurs przygotowujący do pracy na wysokości

Kontakt – biuro projektu

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu zlokalizowane na terenie Szkoły Górskiej

w Łętowem pod nr. 277 (34-733 Mszana Dolna)

telefonicznie: 18 33 15 316 lub 601 230 460

Przyjmujemy zapisy