Decyzja Komendy Głównej Policji

Decyzja potwierdza uprawnienia Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego do kształcenia w zawodzie instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe będące podstawą uzyskania pozwolenia na broń dla celów szkoleniowych (czytaj więcej…)

Kurs instruktora strzelectwa

Miejsca:

  • Strzelnica EMJOT w Chorzowie (praktyka strzelecka)
  • siedziba Szkoły Górskiej w Łętowem (teoria i metodyka nauczania strzelectwa) lub w trybie zdalnym, albo e-learning

Ceny:

Terminy:

  • terminy i lokalizacje szkoleń ustalane są wyłącznie w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo, po otrzymaniu zgłoszenia

Dofinansowanie szkoleń:

  • dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urząd Pracy (czytaj więcej)
  • osoby pracujące oraz przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kursu przez Europejski Fundusz Społeczny (czytaj więcej)
  • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

Jeśli pracujesz w którejś z tzw. służb mundurowych lub w firmie ochroniarskiej, albo z innej przyczyny jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu potrzebnego w pracy instruktora strzelectwa, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz.

Szkolenie wstępne

W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu z bronią umożliwiamy jedno lub dwudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 800 zł za dzień.

Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają obowiązek dodatkowego zaliczenia części ogólnej w postaci e-learningowej w cenie 500 zł. Część ogólna trwa 50 godzin.

Wymagania

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się bronią. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Możliwości zatrudnienia

Instruktorzy strzelectwa uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, w szkoleniach tzw. służb mundurowych, pracowników ochrony, gwardii narodowej lub podobnych organizacji. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urzędy Pracy

Dla przedsiębiorców istnieje możliwość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rabaty

  • Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
  • Grupy większe niż 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.

Opłaty dodatkowe

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

  • 500 zł w trybie e-learningowym,
  • 1000 zł w trybie stacjonarnym lub zdalnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczającego obycia w obsłudze broni palnej) 800 zł/dzień.

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

Jeśli jesteś żołnierzem i chciałbyś skorzystać z przysługującej Ci rekonwersji, to Szkoła Górska oferuje różnorakie szkolenia instruktorskie, m.in. kurs instruktora strzelectwa.

IMG_0047

Kurs posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty


Warning: Undefined variable $copyright in /home/users/szkolagorska/public_html/test.szkolagorska.eu/wp-content/themes/enfold-child/footer.php on line 89
SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, REGON: 122668864, NIP: 9451545580
Adres: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, e-mail: szkola@szkolagorska.eu
tel.: +48 18 331 53 16, faks: +48 18 521 14 96, mob.: +48 662 378 801, +48 601 230 460,
nr rachunku bankowego w ING Bank Śląski: 34 1050 1445 1000 0092 6788 5482

Projekt i wykonanie: calypte.pl