Instruktor sportu po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uzyskuje

 • Legitymację instruktorską wydaną na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim.
 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma odznakę jeździecką brązową/srebrną.

Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój odpowiedni do zajęć jeździeckich:
 • sztyblety i czapsy lub oficerki jeździeckie
 • bryczesy
 • kask
 • kamizelka nie jest obowiązkowa
Istnieje możliwość udziału w kursie na własnym koniu.

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dziedzinie jeździectwa o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Robert Sławecki, mgr pedagogiki z wychowaniem fizycznym; instruktor rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna oraz hipoterapia. Dodatkowo posiada uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego, surwiwalu, pływania, członek WOPR, trener personalny. Prowadzi stadninę koni.

Angelika Zapała, inżynier Hipologii i jeździectwa; instruktor szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego z licencją, sędzia III klasy sportowej w ujeżdżaniu i skokach, posiada III klasę sportową w skokach oraz II klasę sportową w ujeżdżaniu.

 

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: teorię i metodykę nauczania jazdy konnej, zasady prowadzenia ośrodka jeździeckiego, bądź stajni, zasady bezpieczeństwa oraz pierwszą pomoc, z uwzględnieniem wypadków podczas jazdy konnej – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także jak pielęgnować i żywić konie, jak rozpoznać chorobę i udzielić pomocy weterynaryjnej, zapoznasz się z terminologią jeździecką.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności jeździectwo:

 1. Planowanie i prowadzenie jeździeckich zajęć sportowych.
 2. Monitorowanie jeździeckich zajęć sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć.
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych podczas jazdy konnej.
 5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów jeździeckich.
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu do jazdy konnej.
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Informacje ogólne:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie jeździectwa obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni w stadninie koni Apacz w Mszanie Górnej.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Odpłatność: 1450 zł – szkolenie z zakresu części specjalistycznej, 4000 zł – szkolenie indywidualne, dostosowane do potrzeb uczestnika.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.

Cena obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu części specjalistycznej,
 2. egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
 • zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)
 • certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
 • odznakę jeździecką brązową/srebrną

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Instruktor sportu po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uzyskuje

 • Legitymację instruktorską wydaną na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim.
 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy kursu powinni posiadać odpowiedni strój do zajęć pływackich.

Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dyscyplinie pływania o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Teresa Przybylska, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania firmami prywatnymi i fundacją, specjalista public relations, organizator i koordynator międzynarodowych kongresów szkoleniowych, doświadczony pedagog, instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym. W Szkole Górskiej pełni funkcję kierownika i moderatora kursów oraz wykładowcy.

Mateusz Sławecki, mgr wychowania fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej w specjalności pływanie, ratownik wodny. Dodatkowo posiada uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego, surwiwalu, rugby.

Jerzy Suchodoła, mgr wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły Górskiej, przez 35 lat szef szkolenia, instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych i specjalnych RP, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie następujących specjalności: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, surwiwal, samoobrona. W Szkole Górskiej pełni funkcję dyrektora i moderatora kursów oraz wykładowcy.

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: teoretyczne podstawy i techniki pływania, metodykę nauczania pływania, gry i zabawy stosowane w nauczaniu pływania, metodykę i systematykę ćwiczeń  stosowanych w nauczaniu pływania stylem grzbietowym, klasykiem, kraulem, stylem motylkowym – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak postępować w sytuacjach wystąpienia urazów i kontuzji pływackich. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu sprzętu pływackiego, jego doboru i konserwacji. Dowiesz się, jak atrakcyjnie organizować zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu o specjalności pływanie:

 1. Planowanie i prowadzenie pływackich zajęć sportowych.
 2. Monitorowanie zajęć pływackich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć.
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w pływaniu.
 5. Prowadzenie i organizacja zawodów i imprez pływackich.
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu.
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Informacje ogólne:

 • Profesjonalne szkolenie instruktora sportu o specjalności pływanie obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni, lub w 3 weekendowych sesjach szkoleniowych, uzupełnionych pracą własną w trybie e-learningowym z zakresu części ogólnej.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Cena obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu części specjalistycznej,
 2. egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma:

 1. Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
 2. Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 3. Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.