Instruktor sportu po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uzyskuje

  • Legitymację instruktorską wydaną na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim.
  • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
  • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.