Na Spiszu obchody Dnia Niepodległości zostały upamiętnione zorganizowaniem Rajdu Niepodległościowego SPISZ 2011. Celem imprezy było przybliżenie wydarzeń odzyskania niepodległości w 1918r oraz rozwijanie patriotyzmu w młodym pokoleniu.

W sposób niekonwencjonalny, poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, angażując młodzież do wykonywania zadań – przybliżano tematykę patriotyczną, związaną z wydarzeniami minionych lat. Zagospodarowując czas wolny zmobilizowano dzieci i młodzież do aktywnego spędzania Dnia Odzyskania Niepodległości. Dnia ważnego dla każdego Polaka.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło w kościele pod wezwaniem św. Kwiryna w Łapszach Niżnych, gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, po której Julian Kowalczyk przypomniał wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości na terenie Spisza. Przybliżył sylwetki Józefa Wiśmierskiego, Wojciecha Halczyna oraz bł. ks. Józefa Stanka.

Po mszy, wszyscy udali się na grób J. Wiśmierskiego oraz pod tablice upamiętniające wydarzenia z tamtych lat, gdzie władze samorządowe oraz delegacje młodzieży złożyły kwiaty i znicze.

Po odśpiewaniu Hymnu i Roty, wystąpieniu wójta Pawła Dziubana uczestnicy udali się na wyprawę górską. Trasa prowadziła z Łapsz Niżnych przez Krymerwist i Łazy do Kacwina. Na trasie marszu na uczestników czekały zadania. Należało się wykazać znajomością topografii, umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawnością fizyczną przy zjeździe na linach nad przeszkodą wodną i wchodzeniu na ściankę wspinaczkową. Były również podchody i strzelanie z broni ASG. Na mecie w remizie OSP Kacwin na wszystkich czekały drobne nagrody, upominki oraz ciepły posiłek.

Rajd zgromadził 252 uczestników. Byli to między innymi reprezentanci takich szkół, jak: Prywatne LO dla Młodzieży w Nowym Targu, Gimnazjum nr 1 im. O. i A. Małkowskich w Zakopanem, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem, Szkoła Podstawowa w Borze, Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie, Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach.

Tegoroczną edycję Rajdu Niepodległościowego zorganizowała Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze, Podhalańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne w Nowym Targu, Urząd Gminy Łapsze Niżne, Związek Polskiego Spisza z siedzibą w Łapszach Niżnych, Szkoła Górska w Mszanie Górnej.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban. Do zorganizowania Rajdu przyczyniło się wiele osób. Szczególne podziękowania należą się księżom z parafii w Łapszach Niżnych, Wójtowi Gminy Łapsze Niżne Pawłowi Dziubanowi, Dorocie Wasielak z UG w Łapszach Niżnych, dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych Julianowi Kowalczykowi, Naczelnikowi OSP w Kacwinie Stanisławowi Molitorysowi oraz Wójtowi Gminy Czarny Dunajec Józefowi Babiczowi za nieodpłatne udostępnienie autokaru. Podziękowania należą się również opiekunom i wychowawcom grup szkolnych, kierowcom autobusów, obsłudze kuchni oraz instruktorom ze Szkoły Górskiej w Mszanie Górnej prowadzącym zajęcia terenowe.

Rajd został zorganizowany przy współudziale Podhalańskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego w Nowym Targu realizującego projekt: „Akademia Oficerów – kształtowanie postaw patriotycznych, dyscypliny, tężyzny i sprawności umysłowej” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Adam A. Kustwan