Prosimy o zabranie odzieży zapewniającej możliwość komfortowego, wielogodzinnego przebywania i poruszania się na trasach biegowych. Sprzęt narciarski do stylu klasycznego i łyżwowego (narty biegowe, kije, obuwie) powinny być w dobrym stanie technicznym.

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dziedzinie narciarstwa biegowego o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach końcowych, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Patrycja Swachta – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, trener narciarstwa biegowego, menadżer sportu. Zawodniczka i członkini zarządu klubu LKS Witów SKI. Uczestniczka IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) w Polsce (2009), Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym OTEPAA (2011) oraz Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym w ERZURUM (2012). W latach 2011-2013 członkini Kadry Narodowej w narciarstwie biegowym. Zdobywczyni 12 medali Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Po ukończeniu kursu instruktora sportu o specjalności narciarstwo biegowe i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe oraz otrzymasz:

 • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś w krótkim czasie poprawił swoje umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznał tajniki narciarstwa biegowego. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią Ci dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu. Do podstawowych zagadnień szkolenia należą: technika i metodyka nauczania narciarstwa biegowego (w tym specyfika nauczania dzieci), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie narciarstwa biegowego. Nauczysz się także, jak kształtować sprawność ruchową i rozwijać zdolności motoryczne niezbędne do uprawiania narciarstwa biegowego oraz jak zaplanować treningi i przygotować się do sezonu zimowego. Narciarstwo biegowe jest odskocznią od codziennego życia, sposobem na spędzanie wolnego czasu, w którym najważniejsze jest przebywanie na świeżym powietrzu. W trakcie kursu zaplanowane są także warsztaty z przygotowania sprzętu narciarskiego – jego doboru i konserwacji. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym w przypadkach typowych urazów narciarskich.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności narciarstwo biegowe:

 1. Planowanie i prowadzenie narciarskich zajęć sportowych.
 2. Monitorowanie zajęć narciarskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć.
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w narciarstwie biegowym.
 5. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu narciarskiego.
 6. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów.

Ważne dla uczestników kursu:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie w specjalności narciarstwo biegowe obejmuje 80 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 8 dni, lub w 4 weekendowych sesjach szkoleniowych w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Każdy z uczestników szkolenia powinien dotrzeć na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie. Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 9:45.
 • Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 40 zł/os./noc) i wyżywienia (ok. 40 zł/os./dzień).
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.

Cena obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu części specjalistycznej,
 2. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 1. Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej
 2. Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)
 3. Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.