Prosimy o zabranie odzieży zapewniającej możliwość komfortowego, wielogodzinnego przebywania i poruszania się na trasach biegowych. Sprzęt narciarski do stylu klasycznego i łyżwowego (narty biegowe, kije, obuwie) powinny być w dobrym stanie technicznym.