Jak zostać wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży?
Na powyższe pytanie otrzymujemy bardzo precyzyjną odpowiedź, sformułowaną przez Ministra Edukacji Narodowej – wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży mogą być m.in.: osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego odpowiedni program. Osoby te powinny mieć ukończone 18 lat życia oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. 
Do organizowania i prowadzenia kursu dla wychowawców kolonijnych konieczna jest zgoda Kuratora Oświaty, który każdorazowo po zakończeniu szkolenia musi być informowany o osobach, które kurs ukończyły oraz o numerach uzyskanych przez nie zaświadczeń. Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego uzyskała odpowiednią zgodę Małopolskiego Kuratora Oświaty – pobierz dokument
Kurs obejmuje 36 godzin zajęć: 18 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń oraz dodatkowo 1 godzinę egzaminu. Głównym zadaniem kursu przygotowawczego dla wychowawców wypoczynku jest wyposażenie kandydata w wiedzę i umiejętności w zakresie:

  1. organizacji warsztatu pracy wychowawcy;
  2. prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku;
  3. planowania pracy grupy;
  4. znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
  5. sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku w zakresie zdrowia, higieny, żywienia i innych czynności opiekuńczych;
  6. prowadzenia dokumentacji powierzonej grupy uczestników;

Cena kursu 200,00 zł (od osoby w grupie co najmniej 10-osobowej)
Szkolenie indywidualne – 500,00 zł

Terminy najbliższych kursów (uruchamiane w przypadku zebrania grupy 10-osobowej):
24-27 lipca 2015 r.