Obowiązki szkół narciarstwa i instruktorów

Obowiązkiem szkół narciarskich i instruktorów jest nauczenie uczniów bezpiecznej jazdy na nartach, co oznacza naukę narciarstwa oraz kodeksu zachowania dla narciarzy.

Szkoły narciarstwa są odpowiedzialne za umieszczenie swoich uczniów w różnych grupach, zgodnie z poziomem, który reprezentują.

Szkoły narciarstwa i instruktorzy nigdy nie mogą zezwolić na podejmowanie przez uczniów jakiegokolwiek ryzyka wykraczającego poza ich możliwości, w szczególności należy uwzględnić warunki atmosferyczne.

Obowiązkiem instruktorów jest przypomnienie uczniom, że w czasie lekcji nie posiadają żadnego szczególnego pierwszeństwa na trasie oraz że przez cały czas zobowiązani są do przestrzegania kodeksu zachowania dla narciarzy.