Kurs instruktora pływania

Miejsce:

  • pływalnia w Limanowej, Wyspa Mszanka w Mszanie Dolnej

Termin:

  • ze względu na epidemię, terminy i lokalizacje szkoleń ustalane są wyłącznie w trybie indywidualnym telefonicznie lub mailowo

Cena:

Dofinansowanie szkoleń:

  • dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urząd Pracy (czytaj więcej)
  • osoby pracujące oraz przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kursu przez Europejski Fundusz Społeczny (czytaj więcej)
  • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

Jeżeli znakomicie pływasz i jesteś pasjonatem tego sportu, albo z innej przyczyny jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu potrzebnego w pracy instruktora pływania, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz.

Szkolenie wstępne

W przypadku osób o mniejszym doświadczeniu pływackim umożliwiamy kilkudniowe indywidualne przygotowanie do kursu w cenie 300 zł za dzień.

Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności mają obowiązek dodatkowego zaliczenia części ogólnej w postaci e-learningowej w cenie 350 zł lub stacjonarnej (wykłady i seminaria) w cenie 500 zł.

Wymagania

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), biegłość w pływaniu. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Możliwości zatrudnienia

Instruktorzy sportu o specjalności pływania uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach sportowych i sportowo-rekreacyjnych, na pływalniach publicznych i prywatnych, w stowarzyszeniach, zakładach pracy, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urzędy Pracy

Rabaty

  • Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
  • Grupy 10 osobowe korzystają z rabatu w wysokości 10%.
  • Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę na dwa miesiące przed planowanym terminem szkolenia.

Opłaty dodatkowe

Cena szkolenia w zakresie części ogólnej kursu instruktorskiego (szkolenie trwa 50 godzin):

  • 350 zł w trybie e-learningowym,
  • 500 zł w trybie stacjonarnym (wykłady i seminarium).

Dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczających umiejętności pływackich) 350 zł/dzień.