1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów i szkoleń)
 2. Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 28 lutego 2014 r.
 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 5. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki gry

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność gry w tenisa na poziomie zaawansowanym. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zostaną poddani testom sprawdzającym, których celem będzie wyłonienie osób nadających się do szkolenia instruktorskiego lub takich, które posiadane braki będą w stanie uzupełnić w czasie trwania kursu. W trakcie kursu instruktorskiego nie ma możliwości szkolenia w zakresie nauki gry w tenisa. Uczestnicy ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności tenis uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy noszą strój odpowiedni do gry w tenisa i używają własnego sprzętu treningowego (rakieta, zapas piłeczek). Korty i sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

SZKOŁA GÓRSKA posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności. Zgromadziła wybitnych specjalistów w dziedzinie tenisa. To doświadczeni szkoleniowcy. W SZKOLE GÓRSKIEJ będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach końcowych, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem, w codziennej pracy. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

 1. mgr Andrzej Faruzel, mgr nauk pedagogicznych, trener II klasy i instruktor tenisa, trener tenisa z uprawnieniami niemieckimi, autor książki „Tenis”, Mistrz Polski w tenisie w 1957 r., Mistrz Europy Federacji USIC w 1958 r. w Brukseli, praktyka trenerska w 15 klubach – Niemcy, Austria, Anglia oraz w kraju: Budowlani Katowice, Baildon Katowice, Olsza Kraków, Górnik Wieliczka, Zwierzyniecki, Juvenia, trener kadry OZT=MZT Małopolska. W swej karierze wyszkolił przeszło 200 instruktorów tenisa
 2. mgr Piotr Rachoń, mgr wychowania fizycznego, menadżer sportu, Szef Szkolenia WF w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej, instruktor rekreacji ruchowej o specjalnościach: surwiwal, narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, samoobrona, tenis
 3. mgr Jerzy Suchodoła, mgr wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły Górskiej, przez 35 lat szef szkolenia, instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych i specjalnych RP, instruktor rekreacji ruchowej w zakresie następujących specjalności: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, surwiwal, samoobrona. W Szkole Górskiej pełni funkcję dyrektora i moderatora kursów oraz wykładowcy
 4. mgr Teresa Przybylska – menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania firmami prywatnymi i fundacją, specjalista public relations, organizator i koordynator międzynarodowych kongresów szkoleniowych, doświadczony pedagog, instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym i surwiwalu. W Szkole Górskiej pełni funkcję kierownika i moderatora kursów oraz wykładowcy

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: nauczanie chwytu rakiety, pozycji i pracy nóg oraz podstawowych uderzeń (forhendu, bekhendu, serwisu, woleja, półwoleja, stopwoleja, smocza, lobu, dropszotu) – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak wykorzystywać technikę w działaniach taktycznych. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu urządzeń, sprzętu i ubioru do nauczania i gry w tenisa. Poznasz rolę gry na ściance tenisowej jako uzupełnienia treningu podstawowego. Dowiesz się, jak prowadzić nabór i selekcję kandydatów do sekcji tenisa. Jednocześnie wykształcisz umiejętność budowania rocznych planów pracy w sekcji tenisowej czy opracowywania programu dwutygodniowego obozu szkoleniowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis:

 1. Planowanie i prowadzenie tenisowych zajęć rekreacyjnych
 2. Monitorowanie tenisowych zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w tenisowych zajęciach rekreacyjnych
 5. Prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów tenisowych
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu tenisowego
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności tenis.
Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności tenis obejmuje 150 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w 7 weekendowych sesjach szkoleniowych, które odbywają się na terenie pięknie zlokalizowanego DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH w Porębie Wielkiej.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach

Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Odpłatność – 1500 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna

UWAGA! Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego z tytułem magistra zwolnieni są z 50 godzin zajęć teoretycznych.

Odpłatność – 1000 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna

Ważne dla uczestników kursu:

 • Uczestnicy kursu  zobowiązani będą na miejscu wnieść opłatę za korzystanie z kortów tenisowych
 • Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 25 zł/os./noc)
  i wyżywienia (ok. 35 zł/os./dzień)
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.

 

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności tenis.

Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

legitymacja-instruktora-tenisa

druga-strona

Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Legitymacje i zaświadczenia są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wydaje już legitymacji i nie zajmuje się organizacją szkoleń dla instruktorów tenisa. Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537. Nowa klasyfikacja zawiera zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 860 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 903). Zgodnie z jej brzmieniem, zawód instruktora rekreacji ruchowej jest zawodem nieregulowanym. Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.