Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: nauczanie chwytu rakiety, pozycji i pracy nóg oraz podstawowych uderzeń (forhendu, bekhendu, serwisu, woleja, półwoleja, stopwoleja, smocza, lobu, dropszotu) – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak wykorzystywać technikę w działaniach taktycznych. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu urządzeń, sprzętu i ubioru do nauczania i gry w tenisa. Poznasz rolę gry na ściance tenisowej jako uzupełnienia treningu podstawowego. Dowiesz się, jak prowadzić nabór i selekcję kandydatów do sekcji tenisa. Jednocześnie wykształcisz umiejętność budowania rocznych planów pracy w sekcji tenisowej czy opracowywania programu dwutygodniowego obozu szkoleniowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis:

  1. Planowanie i prowadzenie tenisowych zajęć rekreacyjnych
  2. Monitorowanie tenisowych zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w tenisowych zajęciach rekreacyjnych
  5. Prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów tenisowych
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu tenisowego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności tenis.
Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)