Procedury i zachowanie się podczas wypadku

  1. Zabezpiecz siebie przed możliwym kontaktem z krwią i wydzielinami poszkodowanego.
  2. Oznacz miejsce wypadku, zabezpieczając w ten sposób poszkodowanego przed najechaniem przez innych użytkowników stoku. Jeżeli jesteś z uczniami, ustaw ich w bezpiecznym miejscu.
  3. Określ liczbę poszkodowanych.
  4. Wezwij służby ratownicze. Telefon w górach do GOPR i TOPR – 601 100 300; ogólnoświatowy telefon wzywania pomocy: 112
  5. Określ mechanizm urazu i stan poszkodowanego.
  6. W wypadku zagrożenia życia (brak oddechu i tętna) rozpocznij podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
  7. Gdy poszkodowany jest przytomny i gdy jest to możliwe – usuń go z miejsca niebezpiecznego, zachowując szczególną troskę o uszkodzone części ciała.
  8. Ochroń poszkodowanego przed utratą ciepła.
  9. Nie pozostawiaj poszkodowanego samego w czasie oczekiwania na ratowników.