TC3 – szkolenie oparte na standardzie Tactical Combat Casualty Care

TC3 to szkolenie z zakresu ratownictwa taktycznego, adresowane jest głównie do żołnierzy,  jednak uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby zainteresowane ratowaniem siebie i innych w ekstremalnie trudnych sytuacjach.

Szkolenie trwa 16 godzin i pozwala zdobyć umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej pola walki, uczestnicy poznają również zasady udzielania pomocy przedmedycznej sobie i innym.

Cena:

1500 zł (przy grupie liczącej od 7 do 10 osób). Cena obejmuje:

  • sprzęt i wyposażenie specjalistyczne do szkolenia TC3
  • ubezpieczenie NNW
  • egzamin teoretyczny i praktyczny

Terminy:

  • 15 – 16 grudnia 2018

Miejsce:

strzelnica EMJOT w Chorzowie, bądź inne dostosowane do potrzeb zamawiającego

Dofinansowanie szkoleń:

  • dla osób bezrobotnych nasze kursy są refundowane przez Urząd Pracy (czytaj więcej)
  • osoby pracujące oraz przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kursu przez Europejski Fundusz Społeczny (czytaj więcej)
  • żołnierze mogą skorzystać z przysługującej im rekonwersji (czytaj więcej)

tc3-pierwsza-pomoc-8

Wymagania kwalifikacyjne:

Kandydaci na szkolenie muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność posługiwania się bronią. Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują:

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652), o ukończeniu szkolenia z zakresu ratownictwa taktycznego opartego na standardach Tactical Combat Casualty Care.

Taktyka

tc3-taktyka-2

tc3-taktyka-5

tc3-taktyka-11

Ewakuacja na zewnątrz