Katalog jest pracą zbiorową zrealizowaną przez trenerów Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i stowarzyszenia Mens@Corpore w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.” Nr wniosku o przyznanie grantu: MWSO-5-2021-182. Nazwa projektu grantowego: „Odnowa biologiczna oparta na wykorzystaniu wód termalnych w pracy trenera personalnego.”

Autorzy: Andrea Borney, Nicoletta Savoye, Jerzy Suchodoła
Redakcja: Teresa Przybylska

10 września 2021 r.