Formularz zgłoszeniowy na kurs wychowawcy/kierownika wypoczynku • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/test.szkolagorska.eu/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23

 • Pełna treść oświadczenia
 • Regulamin

 • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/test.szkolagorska.eu/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat i wykształcenie na poziomie co najmniej średnim (ogólnokształcące lub techniczne).

 • powinni być gotowi do efektywnej współpracy
  i komunikacji ze specjalistami
  z innych, wspierających obszarów zawodowych (np. z lekarzem, fizjoterapeutą).
 • powinni być gotowi do przekazywania swojej wiedzy
  i umiejętności
  w środowisku sportowym, w szczególności poprzez szkolenie osób o niższych kwalifikacjach.
 • powinni być gotowi do promowania zasad etyki zawodowej specyficznej dla realizacji treningu sportowego w środowisku sportowym.
 • powinni być gotowi do oceniania poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dostrzegania własnych ograniczeń i planowania rozwoju zawodowego.

Ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Trener osobisty uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach sportowych i sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

Kurs trenera personalnego, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu o specjalności trener personalny oraz otrzymasz:

 • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

trener-personalny

druga-strona

 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.


Podstawę szkolenia w Szkole Górskiej stanowi Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie – punkt odniesienia dla kwalifikacji kadr sportu, tj. trenerów, instruktorów, animatorów i in. kwalifikacji, potwierdzających przygotowanie do realizacji zajęć sportowych lub procesu treningowego w sporcie. Zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wydaje już legitymacji i nie zajmuje się organizacją szkoleń dla instruktorów i trenerów w sporcie.

Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy powinni być ubrani w dresy i buty treningowe. Niezbędny sprzęt treningowy i demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: wiadomości ogólne na temat treningu sportowego i zdrowotnego, podstawową znajomość anatomii, fizjologii i biomechaniki,  profilaktykę urazów i pomoc przedmedyczną, zasady doboru rodzaju treningu do oczekiwań i potrzeb klienta, zasady planowania treningów – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także dokonywania oceny wydolności podopiecznych. Mamy dla Ciebie również lekcje treningu obwodowego, kulturystycznego, funkcjonalnego, treningu równowagi, treningu cardio, rozciągania, czy wreszcie treningu antystresowego – ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, regeneracji i odnowy sił. Dowiesz się, jak zapobiegać nadwadze i otyłości, poznasz ich przyczyny i profilaktykę, a także znaczenie przestrzegania właściwej diety. Przyswoisz wzór osobowy trenera, a także zakres jego odpowiedzialności prawnej. Nie będą Ci już obce zasady  kierowania grupą ani pracy z klientem indywidualnym.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania kwalifikacji i dożywotnie uprawnienia zawodowe w obrębie zawodu trenera personalnego oraz otrzymasz:

 • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Informacje ogólne:

 • Profesjonalne szkolenie trenera personalnego obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 10 dni, lub w 3 weekendowych sesjach szkoleniowych, uzupełnionych pracą własną w trybie e-learningowym z zakresu części ogólnej.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Odpłatność – 1000 zł.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma:

 1. Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
 2. Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 3. Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.