Warunki zgłoszenia

  • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas maila na adres: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: +48 18 331 53 16, mob.: +48 662 378 801, +48 601 230 460.
  • Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, nr rachunku: 34 1050 1445 1000 0092 6788 5482 w ING Bank Śląski, tytuł wpłaty: instruktorski kurs narciarstwa zjazdowego oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona , a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Prześlij wymagane dokumenty mailem na adres: szkola@szkolagorska.eu:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, albo dyplom ukończenia studiów
  2. Potwierdzenie przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs
  3. Zdjęcie legitymacyjne
  4. Dyplom ukończenia AWF lub certyfikat instruktora innej specjalności sportu z wyszczególnieniem osiągniętych efektów uczenia się (tylko dla zwolnionych z części ogólnej)
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora narciarstwa zjazdowego (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)
  6.  Ubezpieczenie od NNW (osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia zbiorowego) lub potwierdzenie wpłaty 30 zł tytułem zlecenia dokonania ubezpieczenia przez Szkołę Górską.

Przesłanie dokumentów stanowi warunek przyjęcia na kurs.

DSC_0173

DSC_0170

DSC_0165

DSC_0175