• Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nr 14/2014  oraz 162/2017 przyznany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

               

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Ek. 4330.11.2011
  Zaświadcza się, że do prowadzonej przez Starostę Powiatu Limanowskiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonano w dniu 19 lipca 2011 r. pod numerem 30/2011 następującego wpisu: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 34-733 Mszana Górna, Łętowe 277. Podpisane z upoważnienia Starosty przez mgr. Artura Krzaka Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu. Oryginał dokumentu do wglądu w siedzibie firmy.

 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zawiadamia, że instytucja szkoleniowa: SZKOŁA GÓRSKA – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, 34-733 Łętowe 277 została z dniem 2.08.2016 r. wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00204/2016. Podpisana przez Kierownika Zespołu Obsługi Instytucji Rynku Pracy Halinę Krzyżak. Oryginał dokumentu do wglądu w siedzibie firmy.

 • Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na szkolenia w zakresie kursów instruktora rekreacji ruchowej.

 • Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na szkolenia w zakresie kursów instruktora sportu.

 • Zaświadczenie o udziale w pilotażowym audycie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjnych.

 • Decyzja Ministra Sportu nr DKDZ-450/5330/2009/MaS/67295 z dnia 23.04.2009 r. wyrażająca zgodę na prowadzenie przez Szkołę Górską s.c. Jerzego Suchodoły, Teresy Przybylskiej z siedzibą w Łętowem szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej wzakresie części ogólnej oraz w specjalnościach. Podpisana z upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki przez Tomasza Półgrabskiego Podsekretarza Stanu. Oryginał dokumentu do wglądu w siedzibie firmy.