Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, profesjonalnie oraz na najwyższym poziomie technicznym w zakresie wykorzystanych środków dydaktycznych. Zajęcia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, były bardzo interesujące, prowadzone w sposób komunikatywny, bazując na bogatym doświadczeniu i szerokiej wiedzy kadry szkoleniowej.

W związku z powyższym, z pełnym przekonaniem o wysokiej jakości szkolenia, możemy polecić Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego jako organizatora szkoleń instruktorskich.

Listy referencyjne klientów Szkoły Górskiej

O sukcesie firmy szkoleniowej i jakości oferowanych przez nią usług najlepiej świadczą klienci. To właśnie oni weryfikują jakość usług edukacyjnych świadczonych przez Szkołę Górską. Zapraszamy do zapoznania się z ich opiniami, mamy nadzieję, że pozwolą one pogłębić lub uzyskać zaufanie do nas i do działań naszej placówki. Dowiedz się, co sądzą o nas nasi klienci i dlaczego wybierają właśnie nas.

Urzędy Pracy

Zlecają nam najczęściej szkolenia indywidualne, ich absolwenci zakładają własne firmy i zyskują pracę oraz satysfakcję z wykonywania zawodu instruktora.