Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy do udziału w projekcie „Na gościńcu kariery”
osoby niepracujące w wieku 18-29 lat

Dostępne szkolenia:

shutterstock_133605242

Kurs instruktora strzelectwa

shutterstock_120782392

Kurs instruktora narciarstwa

shutterstock_330619865

Kurs trenera personalnego

shutterstock_378721531

Kurs instruktora survivalu

shutterstock_275810465

Kurs instruktora pływania

shutterstock_336633224

Kurs spawania

Oferujemy:

Bezpłatny udział w dwóch szkoleniach

Osoby przystępujące do programu wezmą udział w dwóch szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Szkolenia są dobierane indywidualnie do możliwości i kwalifikacji kandydatów.

Wsparcie

Indywidualne wsparcie rozwoju kariery zawodowej świadczone przez doradcę zawodowego, psychologa, coacha.

Pośrednictwo pracy

Ostatnim etapem projektu jest pośrednictwo pracy. Uczestnik skorzysta z profesjonalnego wsparcia pośrednika pracy podczas poszukiwania zatrudnienia po kursach.

Wymagania:

Osoby:

 • bierne zawodowo
 • niepełnosprawne
 • młodzi rodzice

Zamieszkujące powiaty:

 • limanowski
 • nowosądecki
 • nowotarski
 • tatrzański
 • myślenicki
 • suski
 • wadowicki

Otrzymają:

 • atrakcyjne kwalifikacje
 • wsparcie rozwoju kariery
 • szkolenia zawodowe i staże
 • pośrednictwo pracy

Zapisz się już teraz lub skontaktuj się z nami

telefon: +48 18 331 53 16 +48 601 230 460

email: szkola@szkolagorska.eu

Wypełnij formularz

Na gościńcu kariery - zgłoś się
 • Przeczytaj Regulamin »
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” nr wniosku o dofinansowanie WND-POWR.01.02.02-12-0130/15
  1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Na gościńcu kariery” realizowanym w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2017 roku na terenie woj. małopolskiego przez partnerstwo, które tworzą: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Lider) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” (Partner).
  2. Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym i niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  4. Oświadczam, że znam i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.
  5. Oświadczam, że w przypadku podjęcia zatrudnienia dostarczę do biura projektu kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.
  6. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  7. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.
  8. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt---papier-firmowy2