Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: wiadomości ogólne na temat treningu sportowego i zdrowotnego, podstawową znajomość anatomii, fizjologii i biomechaniki,  profilaktykę urazów i pomoc przedmedyczną, zasady doboru rodzaju treningu do oczekiwań i potrzeb klienta, zasady planowania treningów – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także dokonywania oceny wydolności podopiecznych. Mamy dla Ciebie również lekcje treningu obwodowego, kulturystycznego, funkcjonalnego, treningu równowagi, treningu cardio, rozciągania, czy wreszcie treningu antystresowego – ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, regeneracji i odnowy sił. Dowiesz się, jak zapobiegać nadwadze i otyłości, poznasz ich przyczyny i profilaktykę, a także znaczenie przestrzegania właściwej diety. Przyswoisz wzór osobowy trenera, a także zakres jego odpowiedzialności prawnej. Nie będą Ci już obce zasady  kierowania grupą ani pracy z klientem indywidualnym.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania kwalifikacji i dożywotnie uprawnienia zawodowe w obrębie zawodu trenera personalnego oraz otrzymasz:

  • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
  • Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),
  • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)