Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: teoretyczne podstawy i techniki pływania, metodykę nauczania pływania, gry i zabawy stosowane w nauczaniu pływania, metodykę i systematykę ćwiczeń  stosowanych w nauczaniu pływania stylem grzbietowym, klasykiem, kraulem, stylem motylkowym – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak postępować w sytuacjach wystąpienia urazów i kontuzji pływackich. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu sprzętu pływackiego, jego doboru i konserwacji. Dowiesz się, jak atrakcyjnie organizować zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu o specjalności pływanie:

  1. Planowanie i prowadzenie pływackich zajęć sportowych.
  2. Monitorowanie zajęć pływackich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć.
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w pływaniu.
  5. Prowadzenie i organizacja zawodów i imprez pływackich.
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu.
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów.

Metody nauczania (czytaj więcej…)