Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś w krótkim czasie poprawił swoje umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznał tajniki narciarstwa biegowego. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią Ci dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu. Do podstawowych zagadnień szkolenia należą: technika i metodyka nauczania narciarstwa biegowego (w tym specyfika nauczania dzieci), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie narciarstwa biegowego. Nauczysz się także, jak kształtować sprawność ruchową i rozwijać zdolności motoryczne niezbędne do uprawiania narciarstwa biegowego oraz jak zaplanować treningi i przygotować się do sezonu zimowego. Narciarstwo biegowe jest odskocznią od codziennego życia, sposobem na spędzanie wolnego czasu, w którym najważniejsze jest przebywanie na świeżym powietrzu. W trakcie kursu zaplanowane są także warsztaty z przygotowania sprzętu narciarskiego – jego doboru i konserwacji. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym w przypadkach typowych urazów narciarskich.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności narciarstwo biegowe:

  1. Planowanie i prowadzenie narciarskich zajęć sportowych.
  2. Monitorowanie zajęć narciarskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć.
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w narciarstwie biegowym.
  5. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu narciarskiego.
  6. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów.