Ważne dla uczestników kursu:

  • Profesjonalne instruktorskie szkolenie w specjalności narciarstwo biegowe obejmuje 80 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 8 dni, lub w 4 weekendowych sesjach szkoleniowych w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
  • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
  • Każdy z uczestników szkolenia powinien dotrzeć na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie. Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 9:45.
  • Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 40 zł/os./noc) i wyżywienia (ok. 40 zł/os./dzień).
  • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 30 zł/os.

Cena obejmuje:

  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu części specjalistycznej,
  2. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

  1. Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej
  2. Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)
  3. Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.