Warunki zgłoszenia

  • Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaświadczenie lekarskie możesz złożyć po otrzymaniu informacji potwierdzającej Twoje uczestnictwo w kursie. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas na adres e-mail: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: 183315316, mob.: 662378801, 601230460.

Przygotuj wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości albo dyplomu ukończenia studiów
  2. Zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora wspinaczki skałkowej (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy)