Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: teorię i metodykę nauczania jazdy konnej, zasady prowadzenia ośrodka jeździeckiego, bądź stajni, zasady bezpieczeństwa oraz pierwszą pomoc, z uwzględnieniem wypadków podczas jazdy konnej – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także jak pielęgnować i żywić konie, jak rozpoznać chorobę i udzielić pomocy weterynaryjnej, zapoznasz się z terminologią jeździecką.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności jeździectwo:

  1. Planowanie i prowadzenie jeździeckich zajęć sportowych.
  2. Monitorowanie jeździeckich zajęć sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć.
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych podczas jazdy konnej.
  5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów jeździeckich.
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu do jazdy konnej.
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów.

Metody nauczania (czytaj więcej…)