Instruktor sportu po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uzyskuje

  • Legitymację instruktorską wydaną są na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim.

instruktor-strzelectwa

druga-strona

  • Certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Absolwenci kursu mają dodatkową możliwość uzyskania legitymacji Prowadzącego Strzelanie (LOK).

Poniżej decyzja Komendy Głównej Policji – potwierdzająca uprawnienia Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego do kształcenia w zawodzie instruktora sportu w specjalności strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe będące podstawą uzyskania pozwolenia na broń dla celów szkoleniowych.