Informacje ogólne:

  • Profesjonalne instruktorskie szkolenie strzelectwa obejmuje 70 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 7 dni, lub w 4 weekendowych sesjach szkoleniowych w strzelnicy EMJOT w Chorzowie oraz w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
  • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
  • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
  • Odpłatność:

Cena obejmuje:

  1. wstęp na strzelnicę
  2. amunicję 9mm luger, 38 specjal,  breneka, 24 LR
  3. ubezpieczenie NNW
  4. egzamin teoretyczny i praktyczny

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
  • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Absolwenci kursu mają dodatkową możliwość uzyskania legitymacji Prowadzącego Strzelanie (LOK)