Opracowaliśmy unikalny autorski program 3-dniowego kursu survivalu. Został on oparty na wojskowych programach szkoleniowych oraz długoletnim doświadczeniu w szkoleniu żołnierzy wojsk specjalnych i desantowych oraz prowadzeniu szkoły przetrwania. Wykorzystano najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne oraz dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu, dostosowując program do współczesnych trendów i potrzeb.
Osoby, które ukończą kurs, uzyskują kwalifikacje zawodowe pomocnika instruktora rekreacji ruchowej w specjalności surwiwal uprawniające do prowadzenia pracy dydaktycznej pod nadzorem i kierownictwem instruktora surwiwalu w ogniskach oraz klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, itp., zwłaszcza w zakresie:
1) monitorowania survivalowych zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
2) prowadzenia różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów survivalowych
3) udzielania pomocy i przyjmowanie roli lidera w sytuacji zagrożeń życia i klęsk żywiołowych