Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: nauczanie przyjmowania postawy z bronią i bez broni, trening bezstrzałowy, strzelanie do białego ekranu, na skupienie, do tarcz pierścieniowych, celowanie, oddychanie,technikę pokonywania oporu języka spustowego, czyszczenia i konserwacji broni, przenoszenia, przechowywania i konserwacji broni – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak planować szkolenie strzeleckie na różnych etapach, jak wyznaczać cele szkoleniowe i praktycznie przygotowywać plany. Mamy dla Ciebie również lekcje metod nauczania i kontroli taktyki strzelania. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym.  Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora rekreacji ruchowej w specjalności strzelectwo rekreacyjne:

  1. Planowanie i prowadzenie strzeleckich zajęć rekreacyjnych
  2. Monitorowanie strzeleckich zajęć rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w strzeleckich zajęciach rekreacyjnych
  5. Prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów strzeleckich
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania z rekreacyjnego sprzętu strzeleckiego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności strzelectwo rekreacyjne.
Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.
Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Metody nauczania (czytaj więcej…)