Ważne dla uczestników kursu:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności samoobrona obejmuje 100/70/50 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w sesjach szkoleniowych, które odbywają się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem. Liczba godzin szkolenia uzależniona jest od umiejętności technicznych i metodycznych uczestnika.
 • Pakiet nr 1 (100 godzin szkolenia – pakiet dedykowany jest osobom, które znają wybraną technikę walki, ale ich technika wymaga dopracowania, a dotychczasowe doświadczenia nie były związane z pracą instruktorską):
  • 2600 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
  • 3000 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
  • 4000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
  • 5000 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.
 • Pakiet nr 2 (70 godzin szkolenia – pakiet dedykowany jest osobom, które znają wybraną techniką walki bardzo dobrze, a ich technika wymaga niewielkiej korekty. Osoby te uczyły wcześniej narciarstwa, więc wystarczy im zaktualizować i uzupełnić wiedzę:
  • 1950 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
  • 2250 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
  • 3000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
  • 3750 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.
 • Pakiet nr 3 (50 godzin szkolenia – przeznaczony jest dla absolwentów AWF z tytułem magistra oraz dla instruktorów innych dziedzin sportu, znających wybraną techniką walki bardzo dobrze:
  • 1300 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
  • 1500 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
  • 2000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
  • 2500 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności sportu lub absolwentami wychowania fizycznego  zobowiązane są odbyć część ogólną w wymiarze 50 godzin. Można wybrać tryb  tego szkolenia: e-learningowy, zdalny lub stacjonarnym (wykłady i seminarium).
 • Można zamówić dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczającego umiejętności w zakresie sztuk walki).
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 40 zł/os.