Wpisy

 1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat
  w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów
  i szkoleń).
 2. Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
 3. Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby,
  które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 28 lutego 2016 r.

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: podstawowe techniki walki wręcz możliwe do wykorzystania w samoobronie, treningi na przyrządach i z bronią – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak wykorzystywać w samoobronie miejsca wrażliwe na ciele człowieka. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu psychologii walki i obrony. Poznasz technikę i metodykę nauczania samoobrony (w tym specyfikę nauczania dzieci i kobiet), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie samoobrony. Dowiesz się, jak prowadzić nabór i selekcję kandydatów do sekcji samoobrony. Jednocześnie wykształcisz umiejętność budowania rocznych planów pracy w zajęciach samoobrony czy opracowywania programu dwutygodniowego obozu szkoleniowego. To dużo jak na 150 godzin, dlatego musisz liczyć się z intensywnym szkoleniem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności samoobrona:

 1. Planowanie i prowadzenie zajęć z zakresu samoobrony
 2. Monitorowanie zajęć z samoobrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
 4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w zajęciach z samoobrony
 5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów sportowych i rekreacyjnych opartych o techniki samoobrony
 6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu przydatnego w samoobronie
 7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Metody nauczania (czytaj więcej…)

Ważne dla uczestników kursu:

 • Profesjonalne instruktorskie szkolenie ogólne i w specjalności samoobrona obejmuje 100/70/50 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w sesjach szkoleniowych, które odbywają się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem. Liczba godzin szkolenia uzależniona jest od umiejętności technicznych i metodycznych uczestnika.
 • Pakiet nr 1 (100 godzin szkolenia – pakiet dedykowany jest osobom, które znają wybraną technikę walki, ale ich technika wymaga dopracowania, a dotychczasowe doświadczenia nie były związane z pracą instruktorską):
  • 2600 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
  • 3000 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
  • 4000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
  • 5000 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.
 • Pakiet nr 2 (70 godzin szkolenia – pakiet dedykowany jest osobom, które znają wybraną techniką walki bardzo dobrze, a ich technika wymaga niewielkiej korekty. Osoby te uczyły wcześniej narciarstwa, więc wystarczy im zaktualizować i uzupełnić wiedzę:
  • 1950 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
  • 2250 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
  • 3000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
  • 3750 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.
 • Pakiet nr 3 (50 godzin szkolenia – przeznaczony jest dla absolwentów AWF z tytułem magistra oraz dla instruktorów innych dziedzin sportu, znających wybraną techniką walki bardzo dobrze:
  • 1300 zł/os. – przy grupie liczącej 7-8 osób,
  • 1500 zł/os. – przy grupie liczącej 5-6 osób,
  • 2000 zł/os. – przy grupie liczącej 3-4 osób,
  • 2500 zł/os. – przy grupie liczącej minimum 2 osoby.
 • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
 • Osoby, które nie są instruktorami w innej specjalności sportu lub absolwentami wychowania fizycznego  zobowiązane są odbyć część ogólną w wymiarze 50 godzin. Można wybrać tryb  tego szkolenia: e-learningowy, zdalny lub stacjonarnym (wykłady i seminarium).
 • Można zamówić dodatkowe szkolenie przygotowujące do części specjalistycznej (dla osób nieposiadających wystarczającego umiejętności w zakresie sztuk walki).
 • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 40 zł/os.

Kandydaci na kurs muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne), umiejętności i doświadczenie w sztukach walki (judo, karate, ju-jitsu, aikido lub inne). W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zostaną poddani testom sprawdzającym, których celem będzie wyłonienie osób nadających się do szkolenia instruktorskiego lub takich, które posiadane braki będą w stanie uzupełnić w czasie trwania kursu. W trakcie kursu instruktorskiego nie ma możliwości szkolenia w zakresie sztuk walki. Uczestnicy ponadto muszą spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia, co udokumentują zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Jeśli kiedykolwiek myślałeś, by zostać instruktorem samoobrony lub zastanawiałeś się, jak zdobyć certyfikaty potrzebne do pracy instruktora samoobrony, SZKOŁA GÓRSKA zagwarantuje wszystko, czego potrzebujesz. Spędzisz atrakcyjnie listopad i grudzień 2011r., zaznając nowych wyzwań i przyjemności, a równocześnie zdobędziesz kwalifikacje zawodowe uznawane w całej Unii Europejskiej »

Cena kursu: 1550,00 zł »

Terminy sesji szkoleniowych:

18 – 20 listopada 2011

25-27 listopada 2011

2-4 grudnia 2011

9-11 grudnia 2011

16-18 grudnia 2011

Kurs odbędzie się w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA – o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń

RABAT DLA NAJSZYBSZYCH!!! 100 ZŁ TANIEJ !!! RABAT DLA NAJSZYBSZYCH!!!

Rabat dla najszybszych otrzymują wszystkie osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę w terminie do 30 października 2011.

 

Warunki ukończenia kursu

 1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
 2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu
 3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
 5. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  teoretycznego
 6. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  praktycznego

Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w ogniskach TKKF, klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach, na obozach  i koloniach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi. Nauczyciele uzyskują dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dziedzinie samoobrony o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Jerzy Suchodoła, mgr wychowania fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej o specjalnościach: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, samoobrona, surwiwal; instruktor sportu w specjalności strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe, były instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych.

Józef Pietras, Wiceprezes Zarządu OYAMA Polskiej Federacji Karate, jako jeden z dwóch polskich arbitrów posiada uprawnienia sędziego klasy międzynarodowej, instruktor rekreacji w specjalności karate, instruktor muay tai, instruktor combat ju-jitsu, instruktor oyama karate.

Teresa Przybylska, menadżer i specjalista public relations, kierownik i moderator kursów, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności narciarstwo zjazdowe i surwiwal, instruktor Polskiej Federacji Nordic Walking.

Kurs instruktora samoobrony, organizowany przez naszą Szkołę, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu o specjalności samoobrona oraz otrzymasz:

 • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

instruktor-samoobrony

druga-strona

 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.


Zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wydaje już legitymacji i nie zajmuje się organizacją szkoleń dla instruktorów samoobrony. Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537. Nowa klasyfikacja zawiera zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 860 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 903). Zgodnie z jej brzmieniem, zawód instruktora rekreacji ruchowej jest zawodem nieregulowanym. Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.