SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dziedzinie samoobrony o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących  konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Jerzy Suchodoła, mgr wychowania fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej o specjalnościach: narciarstwo zjazdowe, wspinaczka skałkowa, samoobrona, surwiwal; instruktor sportu w specjalności strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe, były instruktor i trener sportów walki, alpinistyki, narciarstwa oraz wychowania fizycznego w wojskach powietrzno-desantowych.

Józef Pietras, Wiceprezes Zarządu OYAMA Polskiej Federacji Karate, jako jeden z dwóch polskich arbitrów posiada uprawnienia sędziego klasy międzynarodowej, instruktor rekreacji w specjalności karate, instruktor muay tai, instruktor combat ju-jitsu, instruktor oyama karate.

Teresa Przybylska, menadżer i specjalista public relations, kierownik i moderator kursów, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności narciarstwo zjazdowe i surwiwal, instruktor Polskiej Federacji Nordic Walking.