1. Rabat dla grup – członkowie grup co najmniej 10-osobowych otrzymują rabat
    w wysokości 10% ceny szkolenia dla każdej z osób (dotyczy wszystkich kursów
    i szkoleń).
  2. Rabat 100 zł taniej – otrzymują absolwenci Szkoły Górskiej.
  3. Rabat dla najszybszych – 100 zł taniej – otrzymują wszystkie osoby,
    które przyślą formularz zgłoszeniowy i wpłacą zaliczkę do 28 lutego 2016 r.