Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora sportu o specjalności wspinaczka skałkowa oraz otrzymasz:

  • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.

instruktor-wspinaczki

druga-strona

 

  • Certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Legitymacje i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.