Ważne dla uczestników kursu:

  • Profesjonalne instruktorskie szkolenie w specjalności survival obejmuje 100 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 7 dni, lub w 5 weekendowych sesjach szkoleniowych w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem.
  • Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
  • Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom SZKOŁA GÓRSKA.
  • Każdy z uczestników szkolenia dotrze na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie, adres i rozkład jazdy busów otrzymają uczestnicy szkolenia po wpłaceniu zaliczki.  Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 12.00.
  • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są wykupić na okres trwania kursu ubezpieczenie NNW i dołączyć jego kopię do dokumentów składanych w SZKOLE GÓRSKIEJ w pierwszym dniu szkolenia; możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia zbiorowego za pośrednictwem Szkoły Górskiej w cenie 40 zł/os.

Cena obejmuje:

  1. zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu części specjalistycznej,
  2. egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej
  • Certyfikat z opisem efektów uczenia się oraz wyszczególnieniem przedmiotów i liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.