Warunki ukończenia kursu

  1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
  2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu
  3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
  4. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
  5. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  teoretycznego
  6. Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  praktycznego