Instruktorzy rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skałkowa uprawnieni są do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w ogniskach i klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, zakładach pracy, klubach prywatnych, domach wczasowych, hotelach i w wielu innych miejscach. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą – otworzyć własną firmę szkoleniową. Mogą pracować z dziećmi i dorosłymi, zarówno w skałkach, jak i na sztucznej ścianie. Czy nie jest to wymarzona praca dla Ciebie?