Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: sposoby przetrwania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, zdobywanie wody i pożywienia, budowę schronienia i rozniecanie ognia w różnych warunkach – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak postępować w sytuacjach katastrof, wypadków komunikacyjnych czy klęsk żywiołowych – powodzi, pożaru. Mamy dla Ciebie również lekcje przygotowania prowizorycznej broni, narzędzi i odzieży. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym w przypadkach: zatruć, ukąszeń, złamań, krwotoków, omdleń. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności surwiwal:

  1. Planowanie i prowadzenie surwiwalowych zajęć sportowych
  2. Monitorowanie surwiwalowych zajęć sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
    oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w surwiwalowych zajęciach sportowych
  5. Prowadzenie różnego rodzaju gier oraz organizowanie turniejów surwiwalowych
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu surwiwalowego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów
  8. Udzielanie pomocy i przyjmowanie roli lidera w sytuacji zagrożeń życia i klęsk żywiołowych

Metody nauczania (czytaj więcej…)