Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu obejmującego: techniki wspinaczki skałkowej, metody i techniki asekuracji, naukę odpadnięć od ściany oraz przyjmowania prawidłowej postawy w czasie lotu – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak postępować w sytuacjach wystąpienia urazów i kontuzji wspinaczkowych. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu sprzętu alpinistycznego. Dowiesz się, jak atrakcyjnie organizować zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności wspinaczka skałkowa:

  1. Planowanie i prowadzenie wspinaczkowych zajęć sportowych
  2. Monitorowanie wspinaczkowych zajęć sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych we wspinaczce skałkowej
  5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów wspinaczkowych
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu wspinaczkowego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora wspinaczki skałkowej oraz otrzymasz:

  • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
  • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Metody nauczania (czytaj więcej…)