1. Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych (pełna frekwencja)
  2. Pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego
  3. Pozytywna ocena z pisemnej pracy końcowej
  4. Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
  5. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki wspinaczkowej