Zapisz się na kurs

 • Warning: Undefined array key "attributes" in /home/users/szkolagorska/public_html/test.szkolagorska.eu/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 93
    Świadectwo maturalne lub ukończenia szkoły średniej
    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
    Dokument uprawniający do zwolnienia z części ogólnej kursu instruktora
 • Regulamin

 • Warning: Undefined array key "default" in /home/users/szkolagorska/public_html/test.szkolagorska.eu/wp-content/plugins/wordpress-form-manager/formelements/formelements.php on line 23

Warunki zgłoszenia

 1. Aby dokonać zgłoszenia na kurs, zapoznaj się z regulaminem, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy widoczny obok. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas na adres e-mail: szkola@szkolagorska.eu lub zadzwoń tel.: 183315316, mob.: 662378801, 601230460.
 2. Wpłać wymaganą kwotę (lub zaliczkę 500 zł) na konto bankowe: Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, nr rachunku: 02 1560 0013 0000 1150 0008 9796 w Getin Bank, tytuł wpłaty: instruktorski kurs xxxxxxx oraz imię i nazwisko uczestnika kursu. Jeżeli zamawiasz szkolenie e-learningowe lub przygotowujące albo ubezpieczenie, wraz z zaliczką wnieś opłatę za wybrane świadczenia dodatkowe.

Spełnienie powyższych dwóch warunków gwarantuje miejsce na kursie, jednakże liczba miejsc jest ograniczona do xxx osób na grupę, a o przyjęciu na kurs w wybranym terminie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Na życzenie zainteresowanych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Kurs może zostać sfinansowany przez zakład pracy uczestnika lub inne podmioty.

Przygotuj wymagane dokumenty:

 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości albo dyplomu ukończenia studiów.
 2. Kserokopię potwierdzenia przelewu pełnej kwoty opłaty za kurs.
 3. Zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Kserokopię dyplomu ukończenia AWF lub legitymację instruktora sportu innej specjalności (tylko dla zwolnionych z części ogólnej).
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora sportu w specjalności xxxxxx (wydane przez lekarza rodzinnego, lekarza sportowego lub medycyny pracy).
 6. Ubezpieczenie od NNW (osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia zbiorowego) lub potwierdzenie wpłaty 30 zł tytułem ubezpieczenia zbiorowego.

Dokumenty te należy złożyć w pierwszym dniu zajęć, są one niezbędne do rozpoczęcia kursu.