Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie.

Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: ogólne wytyczne aerobiku, jego definicje i cele. Nabędziesz najistotniejszych cech instruktora aerobiku: nauczysz się, jak wypełniać oczekiwania uczestników zajęć, jak profesjonalne zachowywać się w trakcie zajęć, jak szkolić i trenować własny głos. Poznasz istotę zajęć: znaczenie muzyki, cuingu, kroków, techniki, sterowania intensywnością. Nauczysz się dostrzegać sygnały alarmujące, zaplanujesz przebieg zajęć, poznasz zasady planowania zajęć aerobiku. Przestanie być dla ciebie tajemnicą choreografia: breakdown, metody wprowadzania choreografii, wariacje choreografii, rozbudowa choreografii. Dowiesz się jaką rolę spełnia trening siłowy w aerobiku: trening, reguły treningu, pozycja ciała w treningu, trening i streching poszczególnych grup mięśniowych. Ćwiczenia z pokonywaniem oporu własnego ciała,  z przyborami i na przyrządach – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także zasad doboru ćwiczeń, ich demonstracji i poprawy błędów. Mamy dla Ciebie również lekcje z zakresu zaleceń dietetycznych dla osób uprawiających fitness. Poznasz znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć. Dowiesz się, jak prowadzić ćwiczenia korekcyjne, uzupełniające i pomocnicze. Poznasz technikę i metodykę nauczania fitness (w tym specyfikę nauczania dzieci i kobiet), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie fitness. Dowiesz się, jak prowadzić nabór i selekcję kandydatów do sekcji fitness. Jednocześnie wykształcisz umiejętność budowania rocznych planów pracy w zajęciach fitness czy opracowywania programu tygodniowego obozu szkoleniowego. To dużo jak na 5 weekendów, dlatego musisz liczyć się z intensywnym szkoleniem.

Planowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych z zakresu fitness:

  1. Monitorowanie zajęć rekreacyjnych z fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  2. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  3. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w zajęciach rekreacyjnych z fitness
  4. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów rekreacyjnych opartych o techniki fitness
  5. Udzielanie instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu przydatnego w ćwiczeniach fitness
  6. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Metody nauczania(czytaj więcej…)