Wpisy

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś poprawił swoje umiejętności, chcesz w krótkim czasie dowiedzieć się bardzo dużo i być może także zyskać przyjaciół na całe życie. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią równocześnie dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane trakcie kursu obejmującego: technikę i metodykę nauczania narciarstwa zjazdowego (w tym specyfikę nauczania dzieci), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego – to będą podstawy Twojego szkolenia. Nauczysz się także, jak kształtować sprawność ruchową i rozwijać zdolności motoryczne niezbędne do uprawiania narciarstwa oraz jak zaplanować suchą zaprawę miedzy sezonami. Mamy dla Ciebie również lekcje przygotowania odpowiedniego sprzętu narciarskiego – jego doboru i konserwacji. Dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo i jak udzielić pomocy przedmedycznej sobie i innym w przypadkach typowych urazów narciarskich. Jednocześnie zachwycisz się dzikością i pięknem nieskażonego górskiego środowiska naturalnego i poznasz niebezpieczeństwo gór, a także rodzaje śniegu. Wyjedziesz od nas z umiejętnością organizowania i sędziowania zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych i sportowych. To dużo, dlatego musisz liczyć się z intensywnym szkoleniem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uzyskasz potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu instruktora sportu w specjalności narciarstwo zjazdowe:

  1. Planowanie i prowadzenie narciarskich zajęć sportowych
  2.  Monitorowanie zajęć narciarskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Ocenę i kontrolę zdolności i sprawności klientów oraz zalecanie im odpowiednich zajęć
  4. Demonstrowanie i nauczanie ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w narciarskich zajęciach sportowych
  5. Prowadzenie różnego rodzaju imprez i zawodów opartych o narciarstwo zjazdowe
  6. Udzielanie instrukcji w zakresie doboru i korzystania ze sprzętu narciarskiego
  7. Wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora narciarstwa zjazdowego oraz otrzymasz:

  • legitymację instruktorską na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją
  • certyfikat z wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Metody nauczania (czytaj więcej…)