Wprowadzone przez Biuro

Najlepsi wykładowcy i trenerzy (instruktor narciarstwa biegowego)

SZKOŁA GÓRSKA zgromadziła specjalistów w dziedzinie narciarstwa biegowego o dużym doświadczeniu. Będziesz uczył się od najlepszych, oni wiedzą nie tylko to, co wymagane jest przy egzaminach końcowych, oni wiedzą, jak zdać egzamin przed życiem w chwili, gdy będziesz już samodzielnie szkolił swoich podopiecznych. Lista specjalistów realizujących konkretne szkolenia jest udostępniana zainteresowanym osobom na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Patrycja Swachta – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, trener […]

Kwalifikacje zawodowe (instruktor narciarstwa biegowego)

Po ukończeniu kursu instruktora sportu o specjalności narciarstwo biegowe i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe oraz otrzymasz: Legitymację instruktorską w postaci karty plastikowej wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej. Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. […]

Program kursu instruktora narciarstwa biegowego

Jesteś pewien, że nadszedł czas, abyś w krótkim czasie poprawił swoje umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznał tajniki narciarstwa biegowego. Wykładowcy i trenerzy SZKOŁY GÓRSKIEJ zapewnią Ci dobrą zabawę i niezapomniane doświadczenia zdobywane w trakcie kursu. Do podstawowych zagadnień szkolenia należą: technika i metodyka nauczania narciarstwa biegowego (w tym specyfika nauczania dzieci), zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie narciarstwa biegowego. Nauczysz się także, jak kształtować sprawność ruchową […]

Co zawiera nasz pakiet? (instruktor narciarstwa biegowego)

Ważne dla uczestników kursu: Profesjonalne instruktorskie szkolenie w specjalności narciarstwo biegowe obejmuje 80 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych odbywanych w trybie ciągłym, w trakcie 8 dni, lub w 4 weekendowych sesjach szkoleniowych w siedzibie Szkoły Górskiej w Łętowem. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Każdy z uczestników szkolenia powinien dotrzeć na wyznaczone miejsce zbiórki samodzielnie. Przyjazd w 1 dniu kursu do godziny 9:45. Szkoła Górska pośredniczy w załatwieniu noclegów (ok. 40 zł/os./noc) i wyżywienia […]